มะลิเคยได้5-7โลปัจจุบัน20โลออกตลอดについて
Home > มะลิเคยได้5-7โลปัจจุบัน20โลออกตลอด

มะลิเคยได้5-7โลปัจจุบัน20โลออกตลอด


มะลิเคยได้5-7โลปัจจุบัน20โลออกตลอดについて

ผญ.มานพ อ.โพทะเล จ.พิจิตร ปลูกมะลิมานานเมื่อก่อนเคยเก็บได้ 5-7 โล เมื่อใช้นุชฟอร์ไลฟ์แล้วเก็บได้ทุกวันเพิ่มมาเป็นครั้งละ 20 โล ดอกก็ออกตลอด สนใจสอบถาม โทร 085-7312566 คุณวินัย
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)