การปล่อยวางについて
Home > การปล่อยวาง

การปล่อยวาง


การปล่อยวางについて

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL6FB5783270AF7D47 เสียงอ่านพระธรรมเทศนาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง ให้เสียงโดย ธรรมสภา หมายเหตุ: ณ เวลา 29:46 ซึ่งระบุว่าพระอานนท์เป็นปุถุชนก่อนประชุมสังคายนาพระไตรปิฎก ขอแก้ไขข้อความดังกล่าวเป็นสำเร็จเป็น "พระโสดาบัน" ก่อนประชุมสังคายนาพระไตรปิฎก (ขอขอบคุณ comment จาก คุณ LaoEast) อ้างอิง: http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=2357&Z=2383 (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ข้อที่ ๑๙๓) ภาพประกอบจาก : National Geographic และอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)