15 ปี วิกฤติ 2540 "บัณฑูร ล่ำซำ" (5/5)について
Home > 15 ปี วิกฤติ 2540 "บัณฑูร ล่ำซำ" (5/5)

15 ปี วิกฤติ 2540 "บัณฑูร ล่ำซำ" (5/5)


15 ปี วิกฤติ 2540 "บัณฑูร ล่ำซำ" (5/5)について

บทสรุปสุดท้ายของ "บัณฑูร ล่ำซำ" เกี่ยวกับการทำงาน และการใช้ชีวิตหลังผ่านวิกฤติที่แสนหาหัสมาแล้ว จะมีข้อคิดดีอย่างๆ ไร ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษ "บัณฑูร ล่ำซำ" ตอนจบ
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)