วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก แบบแห้ง (microorganism termite nests ຈຸລິນຊີ ຮັງປວກ) | เกษตรกรชาวบ้านについて
Home > วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก แบบแห้ง (microorganism termite nests ຈຸລິນຊີ ຮັງປວກ) | เกษตรกรชาวบ้าน

วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก แบบแห้ง (microorganism termite nests ຈຸລິນຊີ ຮັງປວກ) | เกษตรกรชาวบ้าน


วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก แบบแห้ง (microorganism termite nests ຈຸລິນຊີ ຮັງປວກ) | เกษตรกรชาวบ้านについて

จุลินทรีย์จาวปลวกเอาใส่นาข้าว รดผัก ผลไม้ ผสมน้ำให้ไก่กิน ก็ได้ผลดี ใช้อัตราส่วนประมาณ 1 ลิตร /น้ำ 10 ลิตรใช้ฉีดพ่นเพื่อย่อยสลายเศษวัชพืช(หมักทำปุ๋ยหมัก) หรือย่อยสลายตอซังข้าวก่อนทำการไถประมาณ 7 วัน หลังจากนั้นไถกลบ และหากจะนำไปรดโคนต้นเพื่อบำรุงพืชผลอื่นๆก็ได้เช่นกัน
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)