ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่างについて
Home > ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง

ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่าง


ยิ่งขุดยิ่งเจอทางสว่างについて

18 ปีที่ชายผู้หนึ่งเพียรพยายามขุดที่นาของตน กว่า 64 ไร่ด้วยมือของเขาเอง โดยไม่ใช้รถแบ็คโฮ หรืออุปกรณ์ทันสมัยใด เปลี่ยนที่นาของตัวเอง ให้มีบ่อเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ และถนนจากบ้านมุ่งไปสู่ที่นาของตนเอง สร้างความประหลาดใจให้กับคนในอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพราะการ ขุดนาเป็นเรื่องแปลกสำหรับชาวบ้าน ซึ่งทุกคนเชื่อว่านามีไว้ทำนาเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับชายคนนี้ นายชาลี มาระแสง ชาวนาที่คิดต่าง และลงมือขุดที่นาเพื่อหาหนทางสว่างให้กับชีวิตตัวเอง
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)