(Promote) Minecraft Enderman !!! - HCGについて
Home > (Promote) Minecraft Enderman !!! - HCG

(Promote) Minecraft Enderman !!! - HCG


(Promote) Minecraft Enderman !!! - HCGについて

แค่แฟนคลับคนหนึ่งของพี่ออย ซึ่งได้นำคลิปที่ถือว่าเป็นความทรงจำดี ๆของชาว HCG มาเผยแพร่ ไม่ได้มีเจตนาร้าย หรือ เจตนาแอบแฝงใด ๆทั้งสิ้น พวกไหนที่รู้ตัวว่าอินดี้ ไม่ร็อค รับฟังคำหยาบคายไม่ได้ ก็กด ALT+F4 ไป ไม่ได้กราบ...ให้ดู พี่ออยเขาทำคลิปขึ้นมาด้วยความตั้งใจ กว่าจะทำเสร็จออกมาคลิปหนึ่ง พวกที่ไม่มีปัญญาทำได้อย่างเขาดีแต่"เห่า" ก็ช่วยกดปิดไปด้วย
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)