อ เดชาทางออกชาวนาก่อนถึงปี2558について
Home > อ เดชาทางออกชาวนาก่อนถึงปี2558

อ เดชาทางออกชาวนาก่อนถึงปี2558


อ เดชาทางออกชาวนาก่อนถึงปี2558について

จากรายการ Heroชุมชน มาฟังอาจารย์ เดชา ศิริภัทร ถึงทางออกของชาวนาให้หันมาทำนาอินทรีย์ รับมือการเปิดเสรีการค้าปี 2558
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)