แนะนำหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา thaiについて
Home > แนะนำหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา thai

แนะนำหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา thai


แนะนำหมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิกเกาะคา thaiについて

"หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิคเกาะคา" เป็นหมู่บ้านที่มีโรงงานเซรามิกมากกว่า 60 โรงงาน และทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ประกอบด้วยสองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านศาลาเม็งและศาลาบัวบก เดิมชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเคยรับจ้างที่โรงงานเซรามิกในตัวเมืองลำปาง ภายหลังมีประสบการณ์และเห็นลู่ทางจึงหันมาตั้งโรงงานเองในหมู่บ้าน
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)