Minecraft-สอนวิธีไปนรกโดยไม่ใช้เพชร [TH]について
Home > Minecraft-สอนวิธีไปนรกโดยไม่ใช้เพชร [TH]

Minecraft-สอนวิธีไปนรกโดยไม่ใช้เพชร [TH]


Minecraft-สอนวิธีไปนรกโดยไม่ใช้เพชร [TH]について

การไปนรกมี่อยู่ 3 วิธี 1 เอาที่ขุดเพชรไปขุดออบซิเดียนเเล้วนำมาทำเป็นประตูนรก 2 เอาลาวากับนำ้มาผสมกัน (ตามคลิป) 3 เสก portal รหัส 90
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)