ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่02(ตอนนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม)について
Home > ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่02(ตอนนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม)

ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่02(ตอนนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม)


ประวัติศาสตร์อิสลามครั้งที่02(ตอนนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม)について

ประวัติศาสตร์อิสลามเทป02_บันทึกวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม2554ตอนนบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม โดย อ.บรรจง บินกาซัน รร.รีเจนท์ รามคำแหง จุดประสงค์เพื่อเผยแพ่อิสลามในแง่มุมด้านป­ระวัติศาสตร์อิสลาม เนื้อหาโดยย่อ... ตัวละครสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม-มุชริก คือผู้บูชารูปเคารพ/กาฟิรฺ คือผู้ปฏิเสธศรัทธา/มุนาฟิก คือผู้ตลบตะแลง ผู้แสร้งทำเป็นมุสลิม/มุฮาญิรูน คือ มุสลิมผู้อพยพจากนครมักก๊ะฮฺไปยังมะดีนะฮฺ / อันซอรฺ คือ ชาวมะดีนะฮฺที่มารับอิสลามและช่วยเหลือมุสลิมผู้อพยพ/บนีอิสรออีล คือ ลูกหลานของนบียะกู๊บ / อะฮฺลุลกิตาบ คือ ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอาน จงนึกถึงเมื่อตอนที่พระผู้อภิบาลของเจ้าได้กล่าวกับมลาอิก๊ะฮฺว่า "ฉันจะแต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งขึ้นบนหน้าแผ่นดิน" บรรดามลาอิก๊ะฮฺได้ทูลว่า "พระองค์จะทรงตั้งผู้ที่จะก่อความเสียหายและหลั่งเลือดกันในแผ่นดินกระนั้นหรือทั้งๆที่เรากล่าวสดุดีด้วยการสรรเสริญพระองค์และเทิดทูนความบริสุทธิ์ของพระองค์ตลอดเวลา" พระองค์ได้ทรงตอบว่า "แท้จริง ฉันรู้ในสิ่งที่สูเจ้าไม่รู้" (กุรอาน 2:30) และเมื่อพระเจ้าของเจ้าตรัสแก่มลาอิก๊ะฮฺว่า "ฉันจะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดินตมสีดำเมื่อฉันทำให้เขาสมบูรณ์แล้ว ฉันจึงได้เป่าวิญญาณของฉันเข้าไปในนั้น ดังนั้น สูเจ้าทั้งหมดจงนบนอบต่อเขา" (กุรอาน 15.28-29) แล้วพระองค์ได้ทรงสอนอาดัมถึงนามของทุกสิ่ง หลังจากนั้น พระองค์ได้ทรงนำมันมาเสนอต่อมลาอิก๊ะฮฺและกล่าวว่า"จงบอกฉันซึ่งชื่อของสิ่งเหล่านี้ถ้าสูเจ้าแน่จริง" (กุรอาน 2.31) บรรดามลาอิก๊ะฮฺตอบว่า "มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ เราไม่มีความรู้อันใดนอกจากที่พระองค์ได้ทรงสอนเรา แท้จริง พระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ" (กุรอาน 2.32) พระองค์กล่าวว่า "อาดัม จงบอกนามของสิ่งเหล่านี้แก่พวกเขา" (เมื่ออาดัมได้บอกพวกเขาถึงนามของสิ่งเหล่านั้นแล้ว) พระองค์ได้ทรงประกาศว่า "ฉันมิได้บอกสูเจ้าหรือว่าฉันรู้ดียิ่งถึงสิ่งเร้นลับแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน และฉันรู้ถึงยิ่งถึงสิ่งที่สูเจ้าเปิดเผยและที่สูเจ้าปิดบัง"(กุรอาน 2.33)
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)