สักวันคงได้เจอ The Short Filmについて
Home > สักวันคงได้เจอ The Short Film

สักวันคงได้เจอ The Short Film


สักวันคงได้เจอ The Short Filmについて

"หนึ่งชายหนุ่มผู้ไม่เคยคิดอยากจะมองเห็น หรือสนใจชีวิตของคนรอบๆ ตัว กับหนึ่งหญิงสาวที่เป็นที่รักของทุกคน กับร้านกาแฟ 24 ชั่วโมง ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและเธอ" #สักวันคงได้เจอTheShortFilm #w8ingcafe #BECteroMusic
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)