ข้าวเหนียวมูน การมูนข้าวเหนียวについて
Home > ข้าวเหนียวมูน การมูนข้าวเหนียว

ข้าวเหนียวมูน การมูนข้าวเหนียว


ข้าวเหนียวมูน การมูนข้าวเหนียวについて

ข้าวเหนียวมูน (วิธีการนึ่งข้าวเหนียวมูน) การมูนข้าวเหนียว เมนูขนมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ จนปัจจุบันก็ยังเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลาย ข้าวเหนียวมูนมีวิธีการทำที่แสนง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถนำมาทานคู่กับมะม่วง ก็เป็นเมนูที่ชาวต่างชาตินิยมมาก http://www.foodtravel.tv/recfoodShow_Detail.aspx?viewId=496 Ingredient and How to cook, Please visit our English website. http://en.foodtravel.tv/recfoodShow_Detail.aspx?viewId=151
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)