วาดรูปบนน้ำについて
Home > วาดรูปบนน้ำ

วาดรูปบนน้ำ


วาดรูปบนน้ำについて

ศิลปะบนน้ำเจล (Marbling Art) ข้อมูลเพิ่มเติม : รูปแบบของศิลปะการวาดภาพบนน้ำนั้นชาวตรุกีจะเรียกว่า Ebru คือการลงสีสันต่างๆ บนพื้นผิวน้ำให้เกิดเป็นภาพขึ้น โดยใช้เทคนิคของการหยดหมึกสีที่มีส่วนผสมของน้ำมันพรหมลงไปบนน้ำ และใช้ก้านไม้เล็กๆ คล้ายกับดินสอในลากและดึงสีให้ก่อเกิดเป็นรูปร่างต่าง ซึ่งอาจฟังดูง่าย แต่การที่จะทำให้เป็นภาพที่งดงามได้นั้น ต้องใช้เทคนิคและการฝึกฝนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ลองมาชมผลงานการวาดภาพงามๆ ที่น่าทึ่งในแบบ Ebru
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)