ปัญหาเห็ดฟางราเม็ดผักกาดและราเขียวについて
Home > ปัญหาเห็ดฟางราเม็ดผักกาดและราเขียว

ปัญหาเห็ดฟางราเม็ดผักกาดและราเขียว


ปัญหาเห็ดฟางราเม็ดผักกาดและราเขียวについて

ปัญหาเห็ดฟางราเม็ดผักกาดและราเขียว ราเม็ดผักกาด สาเหตุเกิดจาก 1. ฟางที่มีราเม็ดผักกาดที่เกิดขึ้นในแปลงนา 2. ฟางที่ยังไม่แห้งสนิทและเปียกน้ำฝนซึ่งทำให้เกิดราเม็ดผักกาดได้ จะมีลักษณะเส้นใยที่หนากว่าเส้นใยของเส้นใยเห็ดฟางจะสามารถสังเกตได้เมื่อเพาะได้ประมาณ 3 – 4 วัน และจะเริ่มมีเม็ดเล็กๆกลมๆสีขาวขึ้น ซึ่งคือลักษณะของราเม็ดผักกาดเมื่อเม็ดแก่จะมีลักษณะสีน้ำตาลครับ เมื่อเกิดขึ้นกับกองเห็ดฟางราเม็ดผักกาดก็จะเขาไปทำลายเชื้อเห็ดฟางของเราทำให้เห็ดฟางเกิดน้อยหรือไม่เกิดเลยมักจะเกิดกับการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย วิธีการแก้ไข ถ้ามีเห็ดฟางขึ้นก็เก็บเห็ดฟางก่อนและสังเกตว่าไม่ค่อยมีเห็ดฟางขึ้นน้อยกว่าราเม็ดผักกาดควรนำไปเผาทำลาย และทำความสะอาดพื้นที่โดยการเก็บทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อราและพักการเพาะเห็ดฟางในพื้นที่ดั่งกล่าวอย่างน้อย 1 เดือนเพื่อป้องกันการระบาดซ้ำในพื้นที่ที่เราทำการเพาะซึ่งจะทำให้เราประสบปัญหาจากการที่เห็ดไม่ค่อยออกและไม่ออกเลยที่จะทำให้ผู้เพาะประสบปัญหาการขาดทุนของผู้ปลูกเห็ดฟางได้ครับ ราเขียว สาเหตุเกิดจาก ราเขียวก็เป็นเชื้อราประเภทฉาบฉวยที่จะคอยแย่งอาหารกับเชื้อเห็ดฟาง ในที่นี้อาหารของราเขียวก็คือเชื้อเห็ดฟาง และอาหารเสริมต่างๆ อาศัยกินเศษซากอินทรียวัตถุเป็นอาหาร กองเห็ดฟางที่ถูกราเขียวเข้าทำลายก็มีตั้งแต่เกิดเล็กน้อยไม่กระทบกับเห็ดฟางมากนัก ถ้ามีราเขียวเกิดมากจะทำให้ผลผลิตลดลงไปจนถึงไม่ได้ผลผลิตกันเลย
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)