คือหัตถาครองพิภพ(2538) - คุณหญิงศรีอบรมสั่งสอนแพรวพรรณรายについて
Home > คือหัตถาครองพิภพ(2538) - คุณหญิงศรีอบรมสั่งสอนแพรวพรรณราย

คือหัตถาครองพิภพ(2538) - คุณหญิงศรีอบรมสั่งสอนแพรวพรรณราย


คือหัตถาครองพิภพ(2538) - คุณหญิงศรีอบรมสั่งสอนแพรวพรรณรายについて

เป็นฉากที่คุณหญิงศรีอบรมสั่งสอนแพรวพรรณราย หลังจากแอบไปขึ้นเรือที่จะส่งพจน์ไปเมืองนอก แพรวพรรณรายนั้นอยากไปเมืองนอกมาก แต่โดนจับได้ซะก่อน จึงโดนส่งตัวกลับมาบ้าน ซึ่งคุณหญิงศรีพูดได้โดนใจมาก
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)