เครื่องยนต์โบราณ แปลกหาดูได้ยากについて
Home > เครื่องยนต์โบราณ แปลกหาดูได้ยาก

เครื่องยนต์โบราณ แปลกหาดูได้ยาก


เครื่องยนต์โบราณ แปลกหาดูได้ยากについて

เครื่องยนต์ที่แปลก เป็นเครื่องเจาะ กระแทก ทำลาย ใช้เครื่องยนต์ สองจังหวะ ทองขาว ไม่มีคาบุเรเตอร์ ใช้ตัวดูดอากาศและอัดเข้าไปในห้องแคร้ง เพื่อให้ลูกสูบดูดเข้าไปในห้องเผาไหม้ ...... และที่แปลกมากก็คือมีลูกสูบอยู่ 3 ลูก ลูกแรกใช้เป็นตัวดูดและอัดอากาศเช้าไปในห้องข้อเหวี่ยง ลูกที่สองเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกำลังงาน ในการทำงานของเครื่องยนต์ ลูกที่สามเปป็นตัวรับแรงกระแทกที่เกิดจากการระเบิด ออกไปเป็นตัวกระแทกเพื่อทำลายวัตถุได้ตามต้องการ
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)