อดีตของฉัน...ปัจจุบันของเรา - ดา เอ็นโดรฟินについて
Home > อดีตของฉัน...ปัจจุบันของเรา - ดา เอ็นโดรฟิน

อดีตของฉัน...ปัจจุบันของเรา - ดา เอ็นโดรฟิน


อดีตของฉัน...ปัจจุบันของเรา - ดา เอ็นโดรฟินについて

อดีตของฉัน...ปัจจุบันของเรา อย่าเลยเธอ อย่าเลยอย่ารู้ เส้นทางที่ฉันได้เคยผ่านมา ก็ไม่จำเป็น เรื่องราวของฉัน อดีตเหล่านั้น ฉันขอบอกลา ก่อนเจอเธอ ก็มีชีวิต ที่มันล่องลอยสู่ความมืดมน เมื่อเจอเธอ ก็เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนฉันเป็นคนอีกคน อยากขอ ให้เธอจดจำ แค่วันนี้ ปัจจุบันของเรา และฝันถึงวันพรุ่งนี้กัน บอกไว้ จากนี้ ฉันมีแต่เธอเท่านั้น ชีวิตฉันเริ่มต้นใหม่ เมื่อพบเธอ... แค่เพียงเธอ มั่นใจในฉัน เพราะวันนี้เทให้เธอหมดใจ ไม่ต้องมองดู อดีตของฉัน แค่อยู่กับฉันถึงวันต่อไป ก่อนเจอเธอ ก็มีชีวิต ที่มันล่องลอยสู่ความมืดมน เมื่อเจอเธอ ก็เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนฉันเป็นคนอีกคน ************* บอกไว้ จากนี้ ฉันมีแต่เธอเท่านั้น ชีวิตฉันเริ่มต้นใหม่ ชีวิตมีฝันยาวไกล เมื่อพบเธอ
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)