โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวัน นั่งอยู่ดีๆโดนฟันเฉยについて
Home > โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวัน นั่งอยู่ดีๆโดนฟันเฉย

โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวัน นั่งอยู่ดีๆโดนฟันเฉย


โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวัน นั่งอยู่ดีๆโดนฟันเฉยについて

นำออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้แก่เยาวชนทุกคน เพราะบนโลกนี้มีเด็กเกิดใหม่เยอะ ร่างเดิมเขาอาจจะเป็นพวกสัตว์นรกมาเกิดก็ได้
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)