ขุดตุ่นกับชาวอาข่า(dig seek Mole)について
Home > ขุดตุ่นกับชาวอาข่า(dig seek Mole)

ขุดตุ่นกับชาวอาข่า(dig seek Mole)


ขุดตุ่นกับชาวอาข่า(dig seek Mole)について

http://www.hotsia.com/chiangrai/arka-homestay-2/index.shtml mr.hotsia travel to Arka Village. i have surprise activity is dig seek Mole. ขุดตุ่นกับชาวอาข่าการไปไร่ของชาวอะข่าเป็นวิถีของเขาที่จำเป็นต้องทำ เพราะใช่แต่เพียงไปปลูกข้าวโพด ปลูกขิงเท่านั้น เขายังจำเป็นต้องไปไร่เพราะที่บ้านไม่ทีแอร์เย็นๆ ไปไร่ลมจะพัดเย็นสบาย ถึงแม้ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไปนอนไปกินในสวนอยู่แล้วครับ ผมไปเที่ยวสวนกระเทียมของสาวชาวอะข่าเสร็จก็ไปสวนของพี่ยรรยงต่อ วันนี้พี่ยรรยงแกมาปลูกขิง เมื่อผมไปถึงไร่พี่ยรรยง เราก็ชวนกันไปขุดตุ่น ไปขุดอยู่สักชั่วโมงนึงก็ยังไม่ได้ตุ่น ดังนั้นมื้อเที่ยงที่ผมรอคอยคงต้องเป็นผักธรรมดาๆ เสียแล้ว
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)