Journey Thailand Tape 07 B1 (nongkhai)について
Home > Journey Thailand Tape 07 B1 (nongkhai)

Journey Thailand Tape 07 B1 (nongkhai)


Journey Thailand Tape 07 B1 (nongkhai)について

จังหวัดหนองคาย : ตำนานแห่งแม่น้ำโขง เมืองแห่งสายน้ำที่มีเรื่องเล่าและตำนานแห่งปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค กับการเดินทางไปแบบตั้งใจที่ไม่ใช่แค่เมืองทางผ่านกับที่นี่ จังหวัดหนองคาย สำรวจ ถ้ำเพียงดิน สถานที่ลึกลับที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาค รวมสัมผัสประสบการณ์กับเหนือจินตนาการ กับเทวสถานขนาดมหึมาที่ ศาลาแก้วกู่ ช๊อปปิ้งในแหล่งรวมสินค้าอินโดจีนที่ ตลาดท่าเสด็จ พร้อมชิมอาหารญวนขึ้นชื่อ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน สัมผัสบรรยากาศสบายๆ ที่โฮมสเตย์สีกายเหนือ
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)