เพลง เด็ก เป็ดอาบน้ำ ♫ เพลงเป็ดอาบน้ำ ♫ รวมเพลงเด็กฟัง ♫ ก้าบ ก้าบ ก้าบ ♫ Thai Duck Songについて
Home > เพลง เด็ก เป็ดอาบน้ำ ♫ เพลงเป็ดอาบน้ำ ♫ รวมเพลงเด็กฟัง ♫ ก้าบ ก้าบ ก้าบ ♫ Thai Duck Song

เพลง เด็ก เป็ดอาบน้ำ ♫ เพลงเป็ดอาบน้ำ ♫ รวมเพลงเด็กฟัง ♫ ก้าบ ก้าบ ก้าบ ♫ Thai Duck Song


เพลง เด็ก เป็ดอาบน้ำ ♫ เพลงเป็ดอาบน้ำ ♫ รวมเพลงเด็กฟัง ♫ ก้าบ ก้าบ ก้าบ ♫ Thai Duck Songについて

เพลง ก้าบ ก้าบ ก้าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง -------------------------------------- ►►ติดตาม: http://goo.gl/33wOmM ►►SUBSCRIBE: http://goo.gl/33wOmM -------------------------------------- ♫ เพลงเป็ดอาบน้ำ ♫ ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมี หอยปลาปู ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมี หอยปูปลา ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคลอง ตาก็จ้องแลมอง เพราะในคลองมี หอยปลาปู ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็ดอาบน้ำในคู ตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมี หอยปูปลา ♫ DUCK TAKES BATH SONG ENGLISH LYRICS ♫ Quak Quak Quak, Duck shower in pond. Eye look around because in pond have snells, fish, crabs. Quak Quak Quak, Duck shower in pond. Eye look around because in pond have snails, fish, crabs. Quak Quak Quak, Duck shower in pond. Eye look around because in pond have snails, fish, crabs. Quak Quak Quak, Duck shower in pond. Eye look around because in pond have snails, fish, crabs. เป็ดอาบน้ำ ♫ เพลงเป็ดอาบน้ำ ♫ รวมเพลงเด็กฟัง ♫ Thai Duck Song รวมเพลงที่เด็กๆชอบฟัง และชอบร้องตาม เหลงเป็ดน้อยอาบน้ำ เพลงแมงมุมลายตัวนั้น เพลงกบเอยทำไมจึงร้อง เพลช้าง และเพลงลิง
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)