การทำน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาについて
Home > การทำน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การทำน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


การทำน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์หน่อกล้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาについて

ส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์ 1. หน่อกล้วยสูงไม่เกิน 1 เมตร 3 กิโลกรัม (หั่น สับ หรือตำให้ละเอียด) 2. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม 3. ถังพลาสติกขนาดมีฝาปิด 1 ใบ (ควรมีขนาดบรรจุมากกว่า 20 ลิตรขึ้นไป) ประโยชน์และวิธีใช้ 1. ใช้ปรับปรุงโครงสร้างของดินและกำจัดเชื้อโรคในดิน ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยในอัตรา 20 มิลลิลิตร (ประมาณ 4 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร ราดลงบนดินพร้อมกับการให้น้ำ 2. ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 มิลลิลิตร (2 ช้อนโต๊ะ) ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นต้นพืชให้เปียกทั่วทั้งใบและใต้ใบ หรือฉีดพ่นโดยใช้ปริมาณน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วย 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบการระบาดของโรคพืช และเว้นการให้น้ำพืช 48 ชั่วโมงเพื่อลดความชื้น 3. ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องระบายน้ำ สระเก็บน้ำ และบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 10 ลิตร ต่อน้ำ 10,000 ลิตร (อัตราส่วนจุลินทรีย์หน่อกล้วย 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร) เทราดหรือปล่อยลงพร้อมกับการให้น้ำ 4. ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร ต่อน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่ว 5. เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรียวัตถุหรือดับกลิ่นขยะของเน่าเสีย ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรต่อน้ำ 100 ลิตร ฉีดพ่นลงบนกองขยะให้ทั่ว กรณีหมักฟางข้าวในแปลงนาใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 5 ลิตรต่อพื้นที่นา 1 ไร่ หมายเหตุ ในหน่อกล้วยมีจุลินทรีย์กลุ่ม “แอ็คติโนมัยซิส” ซึ่งมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสูง มีประสิทธิภาพในการกำจัดจุลินทรีย์โรคพืช ประเภทเชื้อราในดิน เช่น เชื้อไฟธอปเทอร่า, พิเทียม, ฟูซาเลียม, สเคลโรเทียม และไรซ็อคโธเนีย วิทยากร ดร.ปรัชวนี พิบำรุง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)