ดร.สนอง วรอุไร บุญล้างบาป..? 09/11/55 HDについて
Home > ดร.สนอง วรอุไร บุญล้างบาป..? 09/11/55 HD

ดร.สนอง วรอุไร บุญล้างบาป..? 09/11/55 HD


ดร.สนอง วรอุไร บุญล้างบาป..? 09/11/55 HDについて

"บุญล้างบาป..? " หัวข้อธรรมะบรรยาย โดย..ดร.สนอง วรอุไร บรรยาย ณ หอธรรมทัศน์ ชั้น 5 ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 พฤษจิกายน 2555 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมสารธรรมล้านนา
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)