อีดิลอัฎฮาตามวันอะเราะฟะฮฺ 28-9-2014について
Home > อีดิลอัฎฮาตามวันอะเราะฟะฮฺ 28-9-2014

อีดิลอัฎฮาตามวันอะเราะฟะฮฺ 28-9-2014


อีดิลอัฎฮาตามวันอะเราะฟะฮฺ 28-9-2014について

เรื่อง อีดิลอัฎฮาตามวันอะเราะฟะฮฺ ประจำวันที่ 28-09-2014 เวลา 09:00 - 11:00น. ที่มัจลิสอิลมีย์ปารามีแต สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฎอนีโดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ร่วมสนับสนุน กลุ่มอิสลามนรา www.islamnara.com ผ่านบัญชีธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย สาขานราธิวาส เลขบัญชี 104-1-33328-5 ชื่อบัญชี กลุ่มอิสลามนรา
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)