บีหรุซังลงครัว - หุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวธรรมดาについて
Home > บีหรุซังลงครัว - หุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวธรรมดา

บีหรุซังลงครัว - หุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวธรรมดา


บีหรุซังลงครัว - หุงข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวธรรมดาについて

เกิดอยากกินข้าวเหนียว แต่ไม่มีหวดนึ่งข้าวเหนียว ไม่มีผ้าขาวบาง หม้อหุงข้าวแบบคอมพิวเตอร์ก็ไม่มี ทำยังไงดี ใช้หม้อหุงข้าวแบบปุ่มเดียวนี่แหละ ออกมากลายเป็นข้าวเหนียวกันตายได้อีกมื้อ
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)