เศรษฐศาสตร์และธนาคารอิสลามVol.01について
Home > เศรษฐศาสตร์และธนาคารอิสลามVol.01

เศรษฐศาสตร์และธนาคารอิสลามVol.01


เศรษฐศาสตร์และธนาคารอิสลามVol.01について

เศรษฐศาสตร์อิสลาม ตอนธนาคารอิสลามVol.01 บันทึกเทปวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 โดย อ.บรรจง บินกาซัน ณ รร.รีเจนท์รามคำแหง จุดประสงค์เพื่อเผยแพ่อิสลามในแง่มุมด้านป­­ระวัติศาสตร์อิสลาม อธิบายถึงที่มาที่ไปของระบบการฝากเงิน การกู้เงิน ในแบบอิสลาม ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม ประวัติเศาะฮาบะฮฺที่ริเริ่มการบรการฝากเงิน ท่นซุบัยรฺ บิน เอาวาม ที่ก่อนตายมีคนนำเงินมาฝากท่านถึง 2,200,000 ดิรฮัม / การก่อตั้งระบบเงินฝากแบบอิสลามในโลกปัจจุบัน และรูปแบบการฝากชนิดต่าง วะดีอะฮฺ มุฎอเราะบะฮฺ การล่มสลายของระบบทุนนิยมแต่ระบบทานนิยมยังคงอยู่อย่างมั่นคงและเติบโต และข้อมูลอีกมากมายครับ
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)