ความเป็นมาของชีอะฮฺ(คลิปท์ที่อยากให้ชีอะฮฺทุกคนได้ชม)について
Home > ความเป็นมาของชีอะฮฺ(คลิปท์ที่อยากให้ชีอะฮฺทุกคนได้ชม)

ความเป็นมาของชีอะฮฺ(คลิปท์ที่อยากให้ชีอะฮฺทุกคนได้ชม)


ความเป็นมาของชีอะฮฺ(คลิปท์ที่อยากให้ชีอะฮฺทุกคนได้ชม)について

กิจกรรมวิชาการ ต้อนรับอีดิลอัฎฮา เสวนาหัวข้อ "ความเป็นมาของชีอะฮฺ" โดย อ.บรรจงบินกาซัน และ อ.ดร.อณัส อมาตยกุล ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2558 จัดโดยโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน...(คลิปท์ที่อยากให้ชีอะฮฺทุกคนได้ชม)
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)