เพลงคำหวาน - คุณพระช่วยออร์เคสตรา Oh my god! Thai orchestraについて
Home > เพลงคำหวาน - คุณพระช่วยออร์เคสตรา Oh my god! Thai orchestra

เพลงคำหวาน - คุณพระช่วยออร์เคสตรา Oh my god! Thai orchestra


เพลงคำหวาน - คุณพระช่วยออร์เคสตรา Oh my god! Thai orchestraについて

เพลงคำหวาน - คุณพระช่วยออร์เคสตรา ชุดคุณพระเพลงบรรเลง 01 คำหวาน คุณพระเพลงบรรเลง ถ้าไม่มีภาพยนตร์เรื่องโหมโรม คนไทยส่วนใหญ่ก็คงไม่รู้จักบทเพลง ที่มีความหวานและไพเราะขนาดนี้เป็นแน่แท้ เพลง "คำหวาน" เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น ทำนองเก่าสมัยอยุธยา เป็นเพลงท่อนเดียวอยู่ในเพลงตับเรื่องนางไห้ซึ่งมีอยู่ ๕ เพลง... ลักษณะอารมณ์เพลง ออกเศร้าๆ คร่ำครวญ คิดถึง โหยหา
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)