#ปลูกผักบุ้งในโอ่ง #Water Spinach #Kangkong #morning gloryについて
Home > #ปลูกผักบุ้งในโอ่ง #Water Spinach #Kangkong #morning glory

#ปลูกผักบุ้งในโอ่ง #Water Spinach #Kangkong #morning glory


#ปลูกผักบุ้งในโอ่ง #Water Spinach #Kangkong #morning gloryについて

อุปกรณ์ปลูกผักบุ้งในโอ่ง 1.โอ่ง ไม่จำกัดขนาด ไม่ต้องเจาะก้นโอ่งก็ได้ หรือโอ่งที่รั่ว ร้าว แตก 2.ตะกร้าสำหรับทำแปลงปลูก ให้เล็กกว่าก้นโอ่งเล็กน้อย หรือไม่มีก็ได้ถ้าก้นโอ่งไม่รั่ว 3.ดินปลูก ใช้ดินปลูกผักทั่วไป 4. กระสอบเก่า กระดาน หรือตาข่ายเก่า ไว้สำหรับคลุมปากโอ่ง วิธีปลูก 1. นำดินปลูกที่ผสมแล้วใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้ หรือนำดินที่ผสมแล้วใส่ลงในก้นโอ่ง ให้มีความสูงจากก้นโอ่งประมาณ 3-5 นิ้ว ถ้าก้นโอ่งไม่มีรอยรั่วไม่ได้เจาะ ก็ให้ดินสูงนิดหน่อยเพื่อการระบายน้ำ เมื่อเวลารดน้ำผักบุ้ง 2. ใช้เมล็ดผักบุ้งแก้วหยอดลงไปในดิน แต่ไม่ควรแน่นจนเกินไป รดน้ำพอชุ่ม ที่ใช้เมล็ดผักบุ้งแก้ว เพราะเหมาะสม โตเร็ว 3. เมื่อผักบุ้งแทงยอดอ่อน แล้วเริ่มใช้กระสอบเก่า หรือตาข่าย ปิดบังแสง แต่ให้อากาศผ่านได้ 4. ยอดผักบุ้งสูงเกือบถึงปากโอ่ง จึงสามารถตัดยอดไปรับประทานได้ กรณีไม่มีเมล็ด ผักบุ้งแก้วสามารถนำกิ่งมาปักชำได้เลย สูตรน้ำหมักชีวภาพสำหรับบำรุงดิน 1. น้ำ 2. ผักบุ้ง 2 กิโลกรัม 3. หยวกกล้วยอ่อน 3 กิโลกรัม 4. กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม วิธีทำน้ำหมักชีวภาพสำหรับบำรุงดิน นำผักบุ้งกับหยวกกล้วยมัดรวมกัน เทน้ำและกากน้ำตาลผสมรวมกัน ทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนก่อนนำไปใช้ เมื่อครบกำหนดใช้น้ำหมัก 3 ช้อนแกง ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นทางใบ การใส่น้ำหมักชีวภาพลงไปในแปลง จะเป็นการช่วยสร้างแพลงตอนในน้ำ และไม่ทำให้น้ำในแปลงเน่าเสีย
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)