เราเชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้について
Home > เราเชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้

เราเชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้


เราเชื่อมั่นว่า วิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้について

ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอเจตนารมณ์ของปตท. ที่เชื่อว่าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นตัวผลักดันประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า โดยปตท.ได้จัดตั้ง “โรงเรียนกำเนิดวิทย์(KVIS)” และ “สถาบันวิทยสิริเมธี(VISTEC)” ขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยทั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธีเป็นโรงเรียน มีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่นอกจากจะเน้นในเรื่องทฤษฎีแล้ว ยังมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนและทดลองทางภาคปฏิบัติไปได้ในตัว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพมาเพื่อคิดและประดิษฐ์นวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆเพื่อนำไปพัฒนาประเทศต่อไปได้อย่างเต็มความสามารถ “โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธีโดยกลุ่มปตท. ก้าวแรกเพื่ออนาคตใหม่ เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี”
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)