ขยายพันธุ์พืช ด้วยการปักชำแบบควบแน่นについて
Home > ขยายพันธุ์พืช ด้วยการปักชำแบบควบแน่น

ขยายพันธุ์พืช ด้วยการปักชำแบบควบแน่น


ขยายพันธุ์พืช ด้วยการปักชำแบบควบแน่นについて

วิธีการขยายพันธุ์พืช ด้วยการปักชำแบบควบแน่น โดยแนวคิดของการขยายพันธุ์พืช โดย ลุงเฉลิม พลีดี จาก ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิธีนี้ใช้ได้กับพืชผักและผลไม้ ๓๐ กว่าตัวอย่าง สามารถขยายได้ทีละมากๆ เมื่อเกิดน้ำท่วม หรือลมพัดต้นแม่พันธุ์เสียหาย สามารถใช้วิธีนี้อนุรักษ์พันธุ์พืชได้ การขยายพันธุ์พืชผักพื้นบ้านแบบควบแน่นอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการที่สามารถลดเวลา ต้นทุน และการดูแลรักษา สามารถกำหนดปริมาณของผลผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดและการบริโภคได้อย่างแม่นยำ
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)