คอร์สออนไลน์ สอนทำเชื้อเห็ดโคนน้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-1057923について
Home > คอร์สออนไลน์ สอนทำเชื้อเห็ดโคนน้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-1057923

คอร์สออนไลน์ สอนทำเชื้อเห็ดโคนน้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-1057923


คอร์สออนไลน์ สอนทำเชื้อเห็ดโคนน้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สอบถามเพิ่มเติมโทร 082-1057923について

คอร์สออนไลน์ สอนทำเชื้อเห็ดโคนน้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อจำหน่ายก้อนเชื้อ เรียนในกลุ่มปิดเฟสบุ๊ก . -- เนื้อหาในคอร์สประกอบด้วย -- . . #บทนำ . วิดีโอที่ 1 : ทำความรู้จักผู้สอนและคำแนะนำก่อนเริ่มเรียน วิดีโอที่ 2 : ภาพรวมโครงสร้างของการทำเชื้อเห็ด วิดีโอที่ 3 : ต้นทุนในการทำเชื้อเห็ดทั้งก้อนขยาย และก้อนเปิดดอก วิดีโอที่ 4 : ข้อควรระวังในการทำเชื้อเห็ดโคนน้อย . . #เนื้อหาส่วนที่ 1 : การเตรียมวุ้น PDA และข้าวฟ่าง . วิดีโอที่ 5 : ทำความเข้าใจลำดับขั้นของเชื้อเห็ด วิดีโอที่ 6 : การเตรียมวุ้น PDA วิดีโอที่ 7 : ทำความเข้าใจระบบการนึ่ง วิดีโอที่ 8 : การนึ่งวุ้น PDA วิดีโอที่ 9 : ห้องและอุปกรณ์ในการเขี่ยเชื้อ วิดีโอที่ 10 : การเลือกดอกเห็ดเพื่อนำมาเขี่ยเชื้อ วิดีโอที่ 11 : การเขี่ยเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดลงสู่วุ้น PDA วิดีโอที่ 12 : การต่อเชื้อจากวุ้น PDA ลงสู่วุ้น PDA วิดีโอที่ 13 : ติดตามการเดินของเชื้อในวุ้น PDA วิดีโอที่ 14 : การเตรียมเม็ดข้าวฟ่าง วิดีโอที่ 15 : การเขี่ยเชื้อวุ้น PDA ลงสู่ข้าวฟ่าง วิดีโอที่ 16 : ติดตามการเดินของเชื้อข้าวฟ่าง วิดีโอที่ 17 : การเก็บรักษาเชื้อข้าวฟ่าง วิดีโอที่ 18 : วิธีลัดเพื่อประหยัดเวลาในการทำวุ้น PDA และเชื้อข้าวฟ่าง . . #เนื้อหาส่วนที่ 2 : การทำก้อนขยาย . วิดีโอที่ 19 : ภาพรวมการเตรียมเปลือกถั่วและขี้ฝ้าย วิดีโอที่ 20 : วันที่ 1 : เตรียมเปลือกถั่ว วิดีโอที่ 21 : วันที่ 2 : การผสมอาหารและขี้ฝ้ายลงในเปลือกถั่ว วิดีโอที่ 22 : วันที่ 3 : การกลับกอง วิดีโอที่ 23 : วันที่ 4 : การกรอกเปลือกถั่วและขี้ฝ้ายลงถุง วิดีโอที่ 24 : การนึ่งก้อนเชื้อแบบขยาย วิดีโอที่ 25 : การหยอดเชื้อข้าวฟ่างและเชื้อเหลว วิดีโอที่ 26 : ติดตามผลการเดินของเชื้อในก้อนขยาย . . #เนื้อหาส่วนที่ 3 : การทำก้อนเปิดดอก . วิดีโอที่ 27 : สูตรส่วนผสมก้อนเปิดดอก วิดีโอที่ 28 : การเตรียมขี้เลื่อย วิดีโอที่ 29 : การกรอกก้อนขี้เลื่อย วิดีโอที่ 30 : การนึ่งก้อนเชื้อแบบเปิดดอก วิดีโอที่ 31 : การหยอดเชื้อก้อนเปิดดอก . . #เทคนิคพิเศษ . วิดีโอที่ 32 : เริ่มต้นทำเชื้อเห็ดด้วยงบประมาณ 5,000 กว่าบาท วิดีโอที่ 33 : เทคนิคการทำการตลาดที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ วิดีโอที่ 34 : เทคนิคการสร้างฐานลูกค้า สำหรับผู้ที่ต้องการทำเชื้อเห็ดเพื่อจำหน่าย . สนใจเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 082-1057923 . Line ID: piwdee.com . Facebook: https://www.facebook.com/messages/t/taotesto
▼ 関連動画
SIDE NAVI(ユーザ編集自由)
FOOTER(ユーザ編集自由)