? ตอนที่1 การยื่นของอนุญาตในการก่อสร้าง - 『TubeBuilder』のサンプルサイト1
information
サイトの更新履歴はコチラから 

気になる情報

スポンサードリンクスポンサードリンクHome >> "ตอนที่1 การยื่นของอนุญาตในการก่อสร้าง" の動画ページ | サイトマップ |
"ตอนที่1 การยื่นของอนุญาตในการก่อสร้าง" の動画はこちら

"ตอนที่1 การยื่นของอนุญาตในการก่อสร้าง" について
ตอนที่ 1 กฎหมายที่ควรรู้เมื่อจะทำการก่อสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน จะกล่าวถึงการยื่นขออนุญาตในการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมไปยื่นให้แก่ทางเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่ ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร(ข.1) แบบแปลนแผนผังจำนวน 5 ชุด หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและวิศวกรพร้อมสำเนาใบอนุญาต สำเนาโฉนดที่ดินและสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของเจ้าของ ซึ่งหลังจากที่ทำเรื่องยื่นขออนุญาตทางเทศบาลจะตอบกลับภายใน 45 วัน สำหรับในการขออนุญาตก่อสร้างถ้าอยู่ในเขตเทศบาลต้องขออนุญาตกับนายช่างโยธาท้องถิ่นแต่หากเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็ต้องไปติดต่อกับสำนักงานจังหวัด นอกจากการขออนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วยังมีการขออนุญาตอย่างอื่นอีกเช่น การขอประปา ไฟฟ้าชั่วคราว และการขออนุญาตเชื่อมทางซึ่งการขออนุญาตเหล่านี้ทางผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด อ้างอิง:http://www.scgexperience.co.th/tag/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99

"ตอนที่1 การยื่นของอนุญาตในการก่อสร้าง" に関連する動画はこちら

"ตอนที่1 การยื่นของอนุญาตในการก่อสร้าง"の動画にご興味のあるあなたへ

お楽しみになっていただけましたか?


"ตอนที่1 การยื่นของอนุญาตในการก่อสร้าง"の動画を見ると、関連の動画が次々と出てきて、
動画をみることを止められませんね。

あなたもこちらの動画サイトを、簡単に作ることができます。


このサイトたくさんの秘密の機能が満載です。

動画の検索に連動して、サイトが
自動的に増殖して大きくなっていきます。

そして、増殖するたびに、
自動的にアクセスアップ機能が働くんです。


世の中には、アクセスを呼べる話題の動画があふれています。

「YouTube」には毎日強烈なアクセスが集まっていますよね。


…ちょっと待ってください。


この動画のせっかくのアクセスを
あなたのオリジナルの動画サイトに一気に集めて、
お小遣いを貯めてみませんか?


"ตอนที่1 การยื่นของอนุญาตในการก่อสร้าง"の動画を見るだけで、勝手にアクセスを呼んで
お小遣いをゲットする仕組みです。

検索自動増殖型オリジナル動画サイトビルドアップツール『TubeBuilder』